> ZNP Szczecin
70-413 Szczecin ul.Papieża Jana Pawła II 2  tel/fax 4 880 511   znpszczecin@op.pl  NIP 526-000-18-84


STRONA GŁÓWNA

ZARZĄD ODDZIAŁU

DOKUMENTY dowload

GALERIA FOTO


LINKI
ZG ZNP
czytaj GŁOS
ZO ZNP
MEN
CKE
OKE
INTERKLASA
UM Szczecin
Szczecin
PRAWNIK
prawo jazdy

LICZNIK


Pamiętamy ... Pionierzy Oświaty Szczecin
1945 -1948
WYCHODZOMY NA ULICE TEŻ

ZOBACZMY !

W dniach 26.10-29.10 w Międzyzdrojach odbywało się szkolenie Prezesów Ognisk ZNP. Uczestnicy szkolenia spotkali się m. in. z wiceprezesem Zarządu Głównego ZNP kolega Grzegorzem Gruchlikiem oraz Prezesem Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP kolegą Adamem Zygmuntem. Omawiana była bieżąca sytuacja w Oświacie, zmiany w Karcie Nauczyciela.
Prezent" na Dzień Edukacji Narodowej 10 października w godzinach wieczornych połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela. Głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości wszystkie poprawki zgłoszone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zostały odrzucone. Poprawki dotyczyły: • gwarancji finansowania wynagrodzeń nauczycieli poprzez dotację, • obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez JST, • wykreślenia z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowelizacji Karty Nauczyciela (po odrzuceniu tej poprawki ZNP wnosił o pozostawienie awansu zawodowego w dotychczasowej formule i niewiązania go z permanentną oceną pracy nauczyciela, której jednym z kryteriów - jak wynika z projektu rozporządzenia - jest postawa moralna nauczyciela, odstąpienia od likwidacji dodatków socjalnych, w tym dodatku mieszkaniowego i na zagospodarowanie, pozostawienie obowiązujących zasad przechodzenia na urlop dla poratowania zdrowia, wykreślenia zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń). Podczas posiedzenia połączonych Komisji w żadnej kwestii nie wypowiedział się przedstawiciel oświatowej "Solidarności". Nie poparł żadnej poprawki proponowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęta przez sejmowe komisji nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowelizacja Karty Nauczyciela, jest swoistym prezentem na Dzień Edukacji Narodowej ze strony minister Anny Zalewskiej i większości parlamentarnej.

List ZNP do Pani Minister w sprawie podwyżek płac
Czytaj więcej ...


Jest dobrze... nie ma zwolnień w oświacie

13 września 2017r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że w Sejmie nie odbędzie się plenarna dyskusja o sytuacji nauczycieli, wynikającej z reformy minister Anny Zalewskiej. W dyskusji posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili zadowolenie ze sposobu wdrażania reformy. Ich zdaniem nie spowodowała ona zwolnień wśród nauczycieli, a praca w kilku szkołach nie jest niczym nadzwyczajnym, bo kiedyś też była. Przedstawiciel ZNP nie zgodził się z tą oceną i wykazał, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wezwał posłów, bez względu na przynależność partyjną, do wspólnych działań i opracowania programu, który uratuje miejsca pracy. Stwierdził, że apogeum zwolnień przypadać będzie na kolejne lata.

Chcą likwidacji Karty Nauczyciela czytaj więcej


List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 czytaj więcej


Dnia 06 CZERWCA 2017 r. odbyła się Gala Finałowa konkursów zorganizowanych przez Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie.
Uroczystość miała miejsce w auli Pałacu Młodzieży.
Po raz ósmy zorganizowano konkurs „Belfer na 6”, po raz czwarty „ Pracownik na medal”. Inicjatywą najmłodszą był konkurs „ Prezes Roku”. Na Galę przyjęli zaproszenie znamienici goście, m. in.: kol. Adam Zygmunt prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP, wicekurator zachodniopomorskiej oświaty pan Jerzy Sołtysiak, przewodniczący Rady Miasta Szczecin pan Mariusz Bagiński, wicedyrektor Wydziału Oświaty pani Iwona Portykus, przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy. Nad wskazaniem zwycięzców konkursów obradowało szanowne Jury składające się z laureatów poprzednich edycji i przedstawicieli Zarządu Oddziału ZNP. Nad prawidłowością prac Jury czuwała prezes Oddziału kol. Maria Świerczek. Prezesem Roku została kol. Danuta Kwiatkowska, nauczyciel Zespołu Szkół nr 13 w Szczecinie, której puchar wręczyła kol. Prezes Maria Świerczek. Nagroda dla zwyciężczyni to również weekendowy pobyt w hotelu LOGOS w Warszawie ufundowany przez Prezesa ZNP kol. Sławomira Broniarza. Niespodzianka od biura podróży i turystyki Globtour to wycieczka jednodniowa do Niemiec. Jury przyznało tytuł Pracownika na medal: Pani Alicji Gąsiorek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. Okolicznościowy dyplom wręczyła laureatka poprzedniej edycji kol. Beata Armonajtis. Wyróżnienie otrzymała pani Monika Chmielewska , sekretarka Pałacu Młodzieży. Konkurs „Belfer na 6” został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Belfrem na 6 została Pani Małgorzata Dynakowska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Statuetkę wręczyła laureatka poprzedniej edycji kol. Renata Panfil – Tesarek. Kapituła konkursu przyznała tytuł pierwszego Wicebelfra na 6, ex aequo otrzymały go: Lidia Jasińska nauczyciel chemii, informatyki i wuef uw Zespole Szkół nr 10 oraz Anna Kowalczuk nauczyciel wuefu z Gimnazjum nr 21. Tytuł drugiego Wicebelfra otrzymała pani Bożena Banasiak, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 10 a wyróżnienie - Ewa Szachoń, nauczycielka tańca w Pałacu Młodzieży.Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie serdecznie dziękuje
wszystkim pracownikom szczecińskiej Oświaty
za udział w strajku szkolnym 31.03.2017r. Poparcie ogólnopolskiej akcji świadczy o naszej związkowej mobilności, odwadze i związkowej sile.
pozdrawiamy
Maria Świerczek
Teresa Mądry
Hania Sokołowska


31 marca - Strajk szkolny

czytaj więcej - ZG ZNP

informacje strajkowe:
List prezesa ZNP do pracowników oświaty
List rodziców do strajkujących pracowników
Plakat strajk

ZNP zbieraliśmy podpisy w sobotę 4 marca 2017 r.od godz. 10 .00 przy Centrum Handlowym Kaskada w sprawi referendum nad projektem reformy edukacji

Br>

19 XI 2016 - manifestujemy przeciwko reformom w Oświacie.
Dziękujemy za udział w słusznym proteście ZNP w Warszawie
w imieniu Zarządu Oddziału Szczecin
Hanna Maja Sokołowska vice prezes ZO ZNP Szczecin

Uchwała nr 20/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ZNP „NIE dla chaosu w szkole”
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny ZNP postanawia:

Czytaj więcej ...Październik 2016
"Komunikacja interpersonalna . Nauczyciel nauczycielowi bratem czy wilkiem ?"
to temat konferencji prezesów ognisk ZNP - prelegentem był mgr Wiesław Chyłek.
„Z rak do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Nauczyciele i wszyscy Pracownicy szkoły

Z okazji Dnia Nauczyciela serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia, radości, szczęścia, pomyślności osobistej oraz tego,
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.


Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie10. X 2016
Pikieta ZNP przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.
więcej fotek na Facebook

W Szczecinie pikieta odbędzie się 10 października 2016r. ( poniedziałek)
o godz. 14.00 przed Urzędem Wojewódzkim. Obrona polskiej oświaty przed chaosem i masowymi zwolnieniami z pracy jest obowiązkiem każdego członka Związku!!!

Bardzo proszę do piątku 30.09.2016 r. zgłosić telefonicznie lub e mailowo ilość osób, które wezmą udział w pikiecie.
Bardzo proszę o udział w pikiecie!!!

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Maria Świerczek
Jesienny piknik związkowców ZNP w Szczecinie.
więcej fotek na Facebook


21 września 2016 r, odbyło się spotkanie z kol. Krzysztof Baszczyński wiceprezes Zarządu Głównego ZNP w auli Pałacu Młodzieży w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UM i Rady Miasta oraz dyrektorzy, pedagodzy, przedstawiciele rodziców. Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie. Głównym tematem była reforma oświaty - wyrażono obawy o jej skutki szczególnie dla młodzieży, czego nie są świadomi rodzice. Opinie jednoznacznie wskazywały, iż chaos związany reformą, obniży poziom kształcenia. Kol. Baszczyński wręczył związkowe odznaczenia wyróżniającym się członkom ZNP.

więcej fotek na Facebook

14.09.2016 r. - Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP

1. Realizacja budżetu za I półrocze 2016 r.
2. Stan organizacyjny.
3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe:

- spotkanie z kol. K. Baszczyńskim wiceprezesem ZNP wrzesień 2016
- festyn na Polanie Sportowej wrzesień 2016 r.
- szkolenie dla prezesów październik 2016 r.

Rozpoczynamy kolejny, nowy rok szkolny.
Przed nami nowe wyzwania i nadzieje.
Życzymy by rok szkolny 2016/2017 niósł wiele satysfakcji i sukcesów.
Kształtowanie młodych otwartych serc jest niezwykle ważną i odpowiedzialną misją.
Życzymy by nie zabrakło Państwu zapału i cierpliwości, sił i optymizmu.
Zarząd Oddziału Szczecin


W dniu 10 maja 2016 r gościem Zarządu Oddziału ZNP w Szczecinie był przewodniczący OPZZ Jan Guz. Omówiono zasady i formy współpracy związków zawodowych , analizowano tzw, reprezentatywność i założenia projektu nowej ustawy o związkach zawodowych.
Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP dnia 13.03.2016 r.

1. Zadania i rola Komisji Rewizyjnej.
2. Realizacja art. 72 KN – wyniki ankiety.
3. Wdrożenie porozumienia płacowego.
4. Inicjatywa obywatelska:
- projekt uchwały zmieniającej szczeciński standard funkcjonowania szkół, placówek oświatowych,
- projekt ustawy o dotacji budżetowej na wynagrodzenia nauczycieli,
5. Realizacja zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych przypadających poza pensum nauczyciela – po zniesieniu „ godzin karcianych”
6. Debata ministerialna 06.04.2016 r.
7. Sprawy wewnątrzzwiązkowe:
- konkurs „Belfer na 6”, „Pracownik na medal”, Prezes Roku
- festyn na Polanie Sportowej czerwiec 2016 r.
- szkolenie dla prezesów październik 2016 r.

kwiecień 2016

Zarząd Oddziału ZNP Szczecin dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w zbieranie podpisów pod projektem Uchwały dot. ilości uczniów w klasach. Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy ponad 1600 podpisów. Projekt Uchwały z podpisami został złożony dnia 30.03.2016 r. na ręce pana Łukasza Tyszlera przewodniczącego Rady Miasta.


kwiecień 2016

ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do przeproszenia polskich nauczycieli czytaj więcej ...


1 marca 2016 r.
odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin p. Krzysztofem Soską i p. Lidią Rogaś dyrektorem Wydziału Oświaty. Organ prowadzący przedstawił organizację roku szkolnego 2016/2017 oraz pakiet zajęć dodatkowych dla 6 latków - uczniów klas I.
marzec 2016
Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie ogłasza VIII edycję konkursu "Belfer na 6" i IV edycję konkursu "Pracownik na medal" Termin nadsyłania zgłoszeń 29 kwiecień 2016 r.

regulamin konkursu belfer na 6
regulamin konkursu pracownik na medal
ankieta belfer na 6

Posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP dnia 17.02.2016 r.

1. Zatwierdzenie planu pracy i tematyki posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP na rok 2016.
2. Zatwierdzenie bilansu za rok 2015.
3. Przyjęcie budżetu na rok 2016.
4. Sprawy wewnątrzzwiązkowe:
- statystyka za 2015 r.
- podsumowanie akcji „ Razem dla gimnazjum”
- 6 – latek w przedszkolu; straty i zyski
- zmiany w KN
- ubezpieczenie NAU

W dniu 10.02.2016 r.
z inicjatywy prezes Oddziału odbyło się spotkanie z p. Krzysztofem Soską zastępcą Prezydenta Miasta Szczecin. W spotkaniu uczestniczyła p. Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty. Rozmowa dot. działań jakie podjął oraz podejmie w najbliższym czasie Urzędu w związku z podniesieniem wieku obowiązku szkolnego w celu z minimalizowania utraty pracy przez nauczycieli nauczania integracyjnego. Poruszono również:

1. Zabezpieczenie miejsc dla dzieci 3 – letnich w przedszkolach i grupach przedszkolnych
2. Rozpoczęcie rozmów nt. PUZP oraz negocjacji tzw. Regulaminu płacowego dla nauczycieli.


BYLIŚMY w WARSZAWIE

ZOBACZ SKRÓT FILMOWY

październik 2015

ZNP wnioskuje o spotkanie ws. gimnazjów


Prezes ZNP wystosował list do Pani Poseł Elżbiety Witek, rzeczniczki prasowej PiS z prośbą o spotkanie w celu omówienia kwestii związanych z planami likwidacji gimnazjów.

czytaj więcejpażdziernik 2015

5 powodów, dla których nie należy likwidować gimnazjów

czytaj więcej
GRATULACJE I ŻYCZENIA Z OKAZJI 110 LAT ZNP:
I LO w Szczecinie
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Szczecinie
Prezes ZNP Sławomir Broniarz
Poseł do Europarlamentu Bogusław Liberadzki
Poseł do Europarlamentu Bogusław Liberadzki
Zespół szkół nr 16 w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie
Zespół Szkół Łączności w Szczecinie
Kurator Oświaty w Szczecinie


W ramach obchodów 110 lecia ZNP odbyła się uroczysta akademia w Pałacu Młodzieży w Szczecinie

czytaj więcej


Więcej fotek w fotogalerii.

14 pażdziernika 2015 w Dniu Komisji Edukacji Narodowej byliśmy w Warszawie podczas ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. podziękowania za udział ...

Więcej fotek w fotogalerii.


W ramach obchodów 110 lecia ZNP Zarząd Oddziału zorganizował w sobotę 19 września 2015 dla członków i sympatyków Związku plenerową imprezę. Pogoda dopisała, W programie było wiele atrakcji m.in.: konkursy sportowe, loteria fantowa,śpiewy, ognisko.
Perfekcyjnie imprezę zogranizowali kol.Hania, Terasa, Wiesław. Wodzirejem był niezawodny kol. Tadeusz.
Więcej fotek w fotogalerii.

Uchwała Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
i zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego
czytaj więcej

KALENDARIUM /plik pdf/
Historia ZNP w Szczecinie
Program obchodów w Szczecinie /plik pdf/
historia ZNP
Informacje i historia ZNP
Byliśmy na wycieczce w Pczdamie Czytaj więcej ...

WARTO PAMIĘTAĆ - Członkowie ZNP korzystają :

1. ze zniżek w hotelach i domach nauczyciela ZNP,
2. z zasiłków statutowych :
- odprawa emerytalna - 380 zł,
- urodzenie dziecka - 300 zł,
- śmierć członka rodziny - 300 zł,
- śmierć członka ZNP - 450 zł.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zapewnia swoim członkom:
porady, pomoc i obronę prawną, pomoc w kształceniu, doskonaleniu i awansie zawodowym.

Dnia 10 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie prezesów Ognisk.

Na spotkaniu obecna była pani naczelnik z ZUS-u, która omówiła zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015r.
Kol. prezes Maria Świerczek podsumowała konkursy "Belfer na 6" , "Pracownik na medal", 'Prezes Roku".
Hanna Sokołowska zaproponowała wspólny wyjazd do Poczdamu 20.06.2015r. i wyjazd do Berlina 26.09.2015r. oraz omówiła obchody Jubileuszu 110 lecia ZNP.

PROTEST NAUCZYCIELI od września 2015
19 maja 2015 roku w czasie obrad rządu odbyła się pikieta ZNP.
Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września br. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 17 czerwca. - Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w budżecie. W uchwale Prezydium ZG ZNP czytamy - kliknij
29.05.2015 - Konkurs Belferna 6 i Pracownik na Medal W dniu 29 maja 2015 r w Pałacu Młodzeży w Szczecinie odbyła się gala konkursów : "Belfer na 6" i "Pracownik na medal". Gośćmi imperzy byli dyrektorzy szkół osób wyróżnionych, sponsorzy. czytaj więcej - kliknij ....
fotki w FOTOGALERII
LEKCJA DLA RZĄDU
19 maja 2015 roku w czasie obrad rządu odbyła się pikieta ZNP.
Pracownicy oświaty manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 45 minut.
czytaj więcej
Petycja ZNP
Uczestnicy 22-tysięcznej manifestacji ZNP, która przeszła ulicami Warszawy 18 kwietnia 2015 r.,
złożyli w imieniu pracowników oświaty postulaty na ręce Ministra Edukacji Narodowej.
Dzisiaj chcemy je przedstawić premierowi Rządu RP, ponieważ minister edukacji nie podjęła dialogu w żadnej z podniesionych przez nas spraw.
czytaj więcej
Kandydaci na prezydenta odpowiadają na pytania ZNP
Związek Nauczycielstwa Polskiego poprosił kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o odpowiedź na kluczowe pytania dotyczące ustawy Karta Nauczyciela i publicznej edukacji.
czytaj więcej
Zarząd Oddziału Szczecin ZNP dziękuje wszystkim za udział w manifestacji w Warszawie 18 kwietnia 2015 r.

Podziękowanie od OPZZ za udział w marszu protestacyjnym w Warszawie.18 kwietnia 2015 r. członkowie ZNP reprezentujący Oddział w Szczecinie wzięłi udział w manifestacji organizowanej przez ZG ZNP. "Chcemy wspólnie powalczyć o przywrócenie godności zawodu nauczycielskiego, o przywrócenie szacunku dla tego zawodu u osoby, która jest przede wszystkim za to odpowiedzialna - u minister edukacji narodowej. Chcemy wspólnie zaprotestować przeciwko temu co się w sferze polityki edukacyjnej państwa" - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz, otwierając manifestację.
Po godzinie 11. związkowcy ruszyli z ronda Sedlaczka, czyli ze skrzyżowania ulic: Rozbrat, Łazienkowska i Myśliwiecka. Ulicami Myśliwiecką, Górnośląską, Wiejską do Alei Ujazdowskich i Alei Szucha. Tam przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbył się wiec. Związkowcy złożyli też petycję ze swoimi postulatami do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
Sprzed resortu edukacji uczestnicy manifestacji ZNP przeszli przed gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam spotkali się z innymi uczestnikami ogólnopolskiej manifestacji gwiaździstej organizowanej w Warszawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Zobacz fotki w fotogalerii

Dnia 15 kwietnia 2015 r. odbyło się zebranie prezesów ognisk ZNP.

Na spotkaniu omawiano m.in.:
1. organizację wyjazdu na manifestację do Warszawy (wyjazd dwóch autokarów dnia 17.04 zbiórka godz. 21.30 ul. Sambora, powrót 19.04 ok. 4.00)
2. zgłoszenie kandydatów do konkursu "Belfer na 6", "Pracownik na medal" termin: 30 kwietnia 2015 r.
3. szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 30 kwietnia 2015 r.
4. problemy z tworzeniem i funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przybliżył związkowcom mec. Bartosz Mużyło.


18 kwietnia 2015 r. Manifestacja ZNP w Warszawie
kliknij i czytaj więcej w formacie pdf

25 luty 2015 r.- Sprawozdanie z zebrania dla prezesów ognisk ZNP

1. Średnioroczne wynagrodzenie nauczycieli.
2. Renegocjacje regulaminu płacowego z 2009 r. – pismo do Prezydenta Miasta Szczecin.
3. Porozumienie płacowe dla pracowników obsługi i administracji – opinia prawna.
4. Spotkanie w dniu 24.02.2015 r. z p. wiceprezydentem Krzysztofem Soską.
5. Ubezpieczenie NAU.
6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (projekt z dnia 10.02.2015 r.).
1 7. Konkursy „Belfer na 6”, „Pracownik na medal” – zmiany w regulaminie.
8. Złote odznaki, medale KEN.
9. Kasa Koleżeńsko – Pożyczkowa.
10. Wycieczka do Kopenhagi 1-2 maj 2015 r.
11. Wycieczka do Poczdamu 20.06.2015 r.
12. Wyniki ankiety ZFŚS.
13. Fundusz Zdrowotny – ankieta do wypełnienia i przesłania, termin 15 marzec 2015 r.
14. Komisja Socjalna – prawidłowe wypełnianie wniosków.
15. Statystyka.
16. Zasady rezygnacji członków ZNP.
17. Karty ewidencji.
18. SIP – wybory.
Hanna Sokołowska

Kto może nabyć prawo do świadczenia kompensacyjnego? >> czytaj wyjaśnienia ZUS

Został zmieniony w punkcie 5 regulamin konkursu “ Pracownik na medal” i “ Belfer na 6” oraz dodano punkt 9a.

Hanna Sokołowska

19-21 stycznia 2015 - Wyjazd do Brukseli


W pierwszych dniach ferii zimowych 19- 21 stycznia 2015 roku grupa 46 członków ZNP Oddziału Szczecin na zaproszenie europosła prof. Bogusława Liberadzkiego przebywała z wizytą studyjną w Brukseli. Pobyt w Parlamencie Europejskim był okazją do poszerzenia wiedzy o instytucjach unijnych, ich funkcjonowaniu i strukturach. W dyskusjach z profesorem poruszono tematy polityki oświatowej, perspektywy gospodarcze regionu. Związkowcy spotkali się również z prof. Krystyną Łybacką , która opowiedziała m.in. o pracy w Komisji Kultury i Edukacji. Zwiedzanie Brukseli z przewodnikiem dało możliwość poznania tego historycznego miasta.
Pani Elżbieta Ciuksza , psycholog i pedagog szkolny Zespołu Szkół nr 10 w Szczecinie została zaproszona przez europosła prof. Bogusława Liberadzkiego do odbycia miesięcznego stażu w Brukseli.

26.01.2015 - Odpowiedź na pismo wręczone Prezydentowi Miasta w dniu 13.01.2015

kliknij i czytaj plik w formacie pdf

13 01.2015. Pismo do Prezydenta Miasta Szczecin

Zarząd Oddziału ZNP Szczecin wnosi o podjęcie rozmów dotyczących:
- renegocjacji zapisów uchwały II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15.04.2009 r.
- projektu PZUZP złożonego w kwietniu 2013 r. lub systemowej regulacji płac dla pracowników niebędących nauczycielami
- zmiany standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szczecińskiej oświacie

13.01.2015 r. Prezes ZNP w Szczecinie Maria Świerczek wystąpiła na sesji Rady Miasta oraz wręczyła pismo Panu Prezydentowi o podjęcie renegocjacji: kliknij i czytaj plik w formacie pdf

18 12 2014 - List do Pana Bogdana Jaroszewicza Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie negocjacji na temat płac pracowników administracji i obsługi

kliknij i czytaj plik w formacie pdf
Wyjazd do Berlina
Dnia 13 grudnia 2014 r. grupa 133 związkowców wraz z najbliższymi wybrała się do Berlina. Ok. godz. 11:30 trzy autokary dotarły na miejsce, uczestnicy zwiedzali najpiękniejszy w Berlinie pałac Charlottenburg. Wolny czas spędzali na Jarmarkach Adwentowych gdzie skosztowali grzanego wina, rozmaitych słodyczy, kasztanów i pieczonych kiełbasek z różnych regionów Niemiec. W okolicach dworca ZOO zobaczyli Kościół pamięci Cesarza Wilhelma z niewielkim muzeum, bulwar handlowy Ku’damm, centrum handlowe Europa z niezwykłym zegarem wodnym, dom towarowy KaDeWe.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom naszego Związku, ich rodzinom i znajomym, którzy oddali swój głos na mnie w wyborach do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Jednocześnie apeluję o wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta Miasta Szczecin.
Maria Świerczek Prezes Oddziału ZNP Szczecin

Dnia 21.10.2014 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń związkowych ZNP.

Złotą Odznaką ZNP zostały nagrodzone 4 koleżanki:
Żaneta Wilimberg - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka,
Aldona Kłosińska - Zespół Szkół Sportowych,
Zofia Kowalewska - Zespół Szkół Specjalnych nr 12,
Anna Prymelska - Bursa Integracyjna.
GRATULUJEMY !!!Debata Oświatowa

W dniu 29 października 2014 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie odbyła się debata oświatowa pod hasłem: „Oświatę szczecińską widzę… .” z udziałem wszystkich kandydatów do fotela prezydenta Miasta Szczecin.
W Sali konferencyjnej Oddziału ZUS zgromadziło się ok. 200 osób, którym na sercu leżą sprawy oświatowe wśród nich byli: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice. Organizatorzy pytali kandydatów o :
- opiekę stomatologiczną i pielęgniarską w placówkach oświatowych
- pracowników niepedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich płac
- renegocjacji układu zbiorowego
- kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego
- szkolnictwo specjalne.


W dniach 17.10-19.10.2014 r. odbyło się szkolenie nowowybranych prezesów w Międzyzdrojach.
Program szkolenia:
1. Ognisko i jego uprawnienia w świetle obowiązującego prawa.
2. Uprawnienia prezesa Ogniska.
3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe- panel dyskusyjny
W dniach 29.09. - 02.10.2014 Laureaci konkursów “Belfer na 6” i “Pracownik na medal” przebywają w Brukseli na zaproszenie Pana prof. Bogusława Liberadzkiego. W wyjeździe uczestniczą:
kol. Teresa Chęcińska
kol. Rosanna Domaniewska
kol. Renata Otworowska
kol. Edward Witczak
kol. Ewa Wrężel-Flasza

Dnia 17.09.2014 r. odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, w której uczestniczyło 11 delegatów Oddziału Szczecin ZNP Nasi delegaci to:
1. Marta Bajor 2. Wiesława Barabas 3. Grażyna Erenc-Grygoruk 4. Anna Legutowska 5.Teresa Mądry 6. Elżbieta Rajewska- Przytuła 7. Wiesław Rauhut 8. Hanna Sokołowska 9. Anna Szymanowicz- Chudzik 10.Maria Świerczek 11.Anna Wojnowska

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału ZNP dnia 10.09.2014 r.
1.Zatwierdzono planu pracy i tematyki posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP.
2. Przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2014.
2.Zatwierdzono regulamin wewnętrzny pracy Zarządu Oddziału.
3.Przyjęto zadania i uprawnienienia członków Prezydium Zarządu Oddziału.
4.Zatwierdzono przydział czynności członków Zarządu Oddziału.
5.Zaakceptowano regulamin nowego konkursu „Prezes Roku Ogniska ZNP w Szczecinie”.
6.Zatwierdzono nowy regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP przez Komisję Socjalną.
7.Omówiono szkolenie dla nowowybranych prezesów ognisk w dniach 17-19.10.2014r.
wiceprezes Hanna Sokołowska

21. lipca 2014 r. na sesji Rady Miasta w czasie dyskusji na temat nowelizacji budżetu zabrała głos kol. Maria Świerczek prezes Oddziału ZNP. Propozycja radnych dotycząca przekazanie pracownikom samorządowym jednorazowej rekompensaty w wysokości 650, zł na etat uznana została jako krok w dobrym kierunku. Kol. M Świerczek zaproponowała aby zamiast 650, zł jednorazowej wypłaty, podzielić tą kwotę i dołożyć do pensji zasadniczej 100, zł. Aegumenty przemawiające za takim rozwiązaniem to:
- brak podwyżek od 2009 r. - brak premi regulaminowej
- od 2012r. pracownicy otrzymują "gołe pensję" tzn. wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy
- ciągłe obniżanie wymiaru zatrudnienia
Ta propozycja niestety nie znalazła uznania w oczach radnych, nie przekonały ich również przytoczone argumenty. Radni podjęli uchwałę o jednorazowej wypłacie kwoty 650, zł brutto na 1 etat. Wypłata ma nastąpić we wrześniu 2014 r.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy złożyli mi gratulacje i życzenia w zwiazku z wyborem mnie na funkcję Prezesa Oddziału ZNP.

Maria Świerczek


Maria Świerczek super Prezesem Oddziału Okręgu Zachodniopomorskiego kadencji 2010 - 2014.
Maria Świerczek ponownie wybrana Prezesem Odziału ZNP w Szczecinie.

W konferencji sprawozdawczo wyborczej uczestniczył prezes Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP Adam Zygmunt i 200 delegatów ze szczecińskicj szkół i placówek oświatowych. W dn. 7 czerwca 2014 r. delegaci na Oddziałową Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą wybrali nowe władze Oddziału ZNP
Funkcję prezesa Oddziału ponownie powierzono kol. Marii Świerczek (uzyskała 98,8 % poparcia).
Członkami Zarządu zostali wybrani:
Kol. Bajor Marta – PP Nr 65
Kol. Dec Beata – ZSO Nr 3
Kol. Gryszpan Zdzisława – MOS Nr 2
Kol. Kotowski Artur - ZS Nr 7
Kol. Mądry Teresa - ZSS Nr 12
Kol. Rajewska – Przytuła Elżbieta - SP Nr 5
Kol. Rauhut Wiesław - CKS
Kol. Sawicki Ryszard - ZS Nr 4
Kol. Sokołowska Hanna - ZSŁ
Kol. Ślęzak Alicja - SP Nr 45
Kol. Tomaszewska Agnieszka - ZCKZiU
W skład Zarządu z mocy prawa wchodzą:
Prezes Oddziału, przewodnicząca Miejskiej Sekcji Emerytów i Rencistów kol. Irena Piestrzyńska oraz przewodnicząca Miejskiej Sekcji Administracji i Obsługi kol. Anna Szymanowicz – Chudzik. Zarząd Oddziału ukonstytuuje się do dn. 28.06.2014 r.
Delegaci wybrali również Oddziałową Komisję Rewizyjną. W skład której weszli:
Kol. Fijałkowska Aleksandra – emerytka VII LO
Kol. Jakubiak Anna - ZS Nr 9
Kol. Kopczyński Piotr – ZCKZiU
Kol. Korabiewski Tadeusz – emeryt ZS Nr 4
Kol. Kwiatkowska Danuta – ZS Nr 13 Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się do dn. 28.06.2014 r.


Dnia 22 maja 2014 r. w auli Pałacu Młodzieży odbyła się gala konkursu
„Belfer na 6” i „Pracownik na medal”

Jury konkursu „Belfer na 6” wyłoniło 10 mianowanych:
Barabas Wiesława, Iskra Anna, Chęcińska Teresa, Mroczek Marcel, Franczyk Lilla, Sagan Beata, Herman Wioleta, Szpakowska Ewa, Hnatewicz Anna, Szymnik Teresa

„Belfera na 6” -Teresa Chęcińska pedagog z ZSO nr 3
Nagrodę ufundowała Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie. Wręczył ją p. dr Tomasz Ordysiński.
I „Wice-belfer na 6” - Marcel Mroczek instruktor w Pałacu Młodzieży.
Nagrodę ufundował p. Jan Stopyra Przewodniczący Rady Miasta Szczecin.
II „Wice-ebelfer na 6” - Anna Hnatewicz nauczycielka chemii w VII LO .
Nagrodę wręczyła Teresa Tyszkiewicz członek Zarządu Spółki Hotel – Restauracja „Aurora” w Międzyzdrojach.
Nagrodę Specjalną ufundowaną przez ZO ZNP otrzymała Wiesława Barabas dyr. Gimnazjum nr 18.

Tytuł „Pracownik na medal” przypadł Renacie Otworowskiej z ZS 10
Nagrodę wręczyli: Teresa Tyszkiewicz reprezentująca Hotel – Restauracja „Aurora” w Międzyzdrojach
i dr Tomasz Ordysiński prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.
Wyróżnienie otrzymała Anna Tupaj z ZSO nr 3.
Nagrodę wręczył prezes Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP Adam Zygmunt.
Maria Borecka Zachodniopomorska Kurator Oświaty wręczyła laureatom obu konkursów upominki w postaci zestawu piszącego.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie” oraz grupa wokolno - baletowa z pracowni Pałacu Młodzieży.

fotki w fotogalerii.-

w dniach 6 - 9 luty 2014 r odbyło się szkolenie związkowe w Międzyzdrojach.

1. Zadania i odpowiedzialność nauczyciela - prowadzący- Wiesław Rauhut

2. Perspektywy systemu edukacji w Polsce w świetle obowiązującego prawa - prowadzący Wiesław Chyłek.

3. Spotkanie z Europosłem prof. Bogusławem Liberadzkim.

W dniu 23 XI 2013 r. reprezentacja Oddziału ZNP Szczecin brała udział w Manifestacji w Warszawie. W manifestacji wzięło udział ponad 20 tysięcy pracowników oświaty z całego kraju.

fotki w fotogalerii.- więcej na stronie ZG ZNP

W dniu 14.09.2013 r. reprezentacja naszego Oddziału ZNP Szczecin brała udział w Manifestacji w Warszawie. Manifestacje odbywały się pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa".


W dniu 17.06.2013 r. odbyła się debata oświatowa (część sesji Rady MIasta).

Głos w dyskusji zabrała kol. Maria Świerczek prezes Oddziału ZNP oraz kol. Beata Czyżewicz prezes Ogniska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Szczecinie. Obradom przysłuchiwało się kilkadziesiąt nauczycieli i pracowników oświaty, którzy przyszli do sali sesyjnej w swoim wolnym czasie.
Serdecznie im za to dziękuję.
Prezes Oddziału ZNP Maria Świerczek

14 czerwca 2013 r. Spotkanie z prof. Bogusław Liberadzkim

Prof. Bogusław Liberadzki Poseł do Parlamentu Europejskiego spotkał się z laureatami konkursu "Belfer na 6"  i  "Pracownik na medal". Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk p. Posła listy gratulacyjne i zaproszenie do Brukseli.

czerwiec 2013 - Wyniki konkursów Belfer na 6 i Pracownik na medal

Prezes ZO ZNP w Szczecinie ogłosiła listę laureatów:
Belfer na „6” - Sylwia Głowacka - Wojtuchnia,
wice belfer – Joanna Grygiel,
Kornelia Tumanowicz.
Wyróżnienie dla Alicji Śliwińskiej i Katarzyny Matusiak.
W kategorii „pracownik na medal” zwyciężyła Barbara Lachowicka.
Wyróżnienie dla: Edwarda Witczaka, RosannyDomaniewskiej, Tadeusza Radzika.
Lista gości
1. kol. Grzegorz Gruchlik – wiceprezes ZG ZNP
2. kol. Lucyna Powiłajtis – wiceprezes Z Okręgu
3. Jana Stopyrę – przewodniczący Rady Miasta Szczecin
4. Krzysztof Soska – z-ca Prezydenta Miasta Szczecin
5. p. Monika Siewant − dyr. Wydziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli KO
6. p. Anna Sołtys – Żebrowska − dyr. działu sprzedaży NAU i Przemysław Ziomkowski −kier. sprzedaży na woj. zachodniopom.
7. p. Grzegorz Szczerski− dyr. biura poselskiego pana prof. B. Liberadzkiego

Konkurs „Pracownik na medal”.

Celem Konkursu jest promocja pracowników nie będących nauczycielami, którzy w swojej pracy wyróżniają się postawą, sumiennością, odpowiedzialnością i są autorytetem oraz przyjaciółmi dzieci i młodzieży. Stanowią jednocześnie wzór do naśladowania i przykład dla innych. b) Wzmocnienie roli pracowników niepedagogicznych, jako współodpowiedzialnych za funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, mających wpływ na kształtowanie nie tylko wizerunku jednostki, w której pracują, ale i panującej w niej atmosfery. Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych Miasta Szczecin. Kandydata do konkursu może zgłosić:
- dyrektor,
- koleżanka, kolega z pracy,
- nauczyciele,
- rodzice,
- uczniowie /szkoły ponadgimnazjalne/.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Zarządu Oddziału ZNP Szczecin wypełnionej ankiety zgłoszeniowej. - pobierz regulamin !

Konkurs "BALFER na 6 - V edycja"

Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie ogłasza V Edycję Konkursu „Belfer na 6”. Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli miasta Szczecina / czynnych oraz emerytowanych/.Celem konkursu jest wyłonienie nauczycieli, którzy są wzorem dla całej społeczności nauczycielskiej. Jury nominuje 10 kandydatów do tytułu Belfer na 6, spośród których wybierze „Belfra na 6” oraz dwóch wicebelfrów. Jury Konkursu ma prawo przyznać nominowanym nauczycielom inne wyróżnienia i tytuły.
Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą od organizatorów i pozyskanych sponsorów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do Zarządu Oddziału ZNP Szczecin
ankieta zgłoszeniowa - ściągnij dokument

regulamin konkursu - ściągnij dokument


Ankietę zgłoszeniową mogą złożyć:
dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
nauczyciele szkoły lub placówki oświatowej,
rodzice uczniów,
uczniowie,
przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe,
przedstawiciele instytucji organizacji współpracujących ze szkołą.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2013r.


28 II - 3 III 2013 Szkolenie kadry w Międzyzdrojach

Program szkolenia:
1. Mobbing w zakładzie pracy prowadzący – inspektorzy P.P.
2. Jak rozmawiać z dyrektorem – komunikacja interpersonalna - prowadzący mgr Wiesław Chyłek
3. Uprawnienia prezesa Ogniska ZNP w świetle obowiązującego prawa - prowadząca J. Gałczyńska ZG ZNP
4. Sprawy wewnątrzwiązkowe - panel dyskusyjny.
fotki w fotogalerii19 luty 2013r. Spotkanie z Beatą Misiak

Z inicjatywy Zarządu Oddziału ZNP w Szczecinie w dniu 19.02.2013 r. odbyło się spotkanie sekretariatu Związku z Dyrektorem Wydziału Oświaty, p. Beatą Misiak. Poruszane tematy w dyskusji:

1. restrukturyzacja placówek oświatowych w gminie Szczecin
2. nieprawidłowy przydział zajęć rewalidacyjnych na ucznia niepełnosprawnego i brak nauczyciela wspomagającego na połowie zajęć dydaktycznych tychże uczniów w oddziałach integracyjnych
3. przekazywanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przez organ prowadzący
4. doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.
czytaj więcej ...

30 października 2012 Konkurs Oddziału ZNP w Szczecinie "BELFER na 6" roztrzygnięty. W uroczystości wręczenia zaszczytmych wyróżnień W Pałacu Młodzieży uczestniczyli przedstawiciele: władz miasta, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu ZNP i dyrektorzy szkół wyróżnionych nayczycieli.

Małgorzata Abelite (SP 35) w Szczecinie otrzymała tytuł Belfer na Szóstkę 2012 r. Jury przyznało dwa tytuły Wicebelfrów na Szóstkę. Otrzymały je: Alicja Ślęzak (SP 45) i Ewa Młocicka (SP 35). Wyróżnienia otrzymały: Gabriela Kozakiewicz (ZS4) i Joanna Tyczkowska (ZSŁ). Gratulujemy !!!

CZTAJ w Kurierze Szczecińkim

19 - 22 czerwca 2012 r. - wizyta studyjna w Brukseli."


W dniach 19- 22 czerwca 2012 roku po raz kolejny członkowie ZNP na zaproszenie posła do Europarlamentu prof. Bogusława Liberadzkiego przebywali z wizytą studyjną w Brukseli. Pobyt w Parlamencie Europejskim był okazją do poszerzenia wiedzy o instytucjach unijnych i ich funkcjonowaniu, w dyskusjach z profesorem poruszono tematy polityki oświatowej, perspektywy gospodarcze regionu, wyrażano zaniepokojenie kondycją szkół. Zwiedzanie Brukseli z przewodnikiem dało możliwość poznania tego historycznego miasta i wielu więzi z Polską.
/więcej fotek w galerii/

105 lat ZNP- zobacz ...
Jesteśmy na FACEBOOK

kliknij i ZOBACZ
WYCIECZKI :
Pochód karnawałowy w Cottbus 11 lutego 2018 r. (niedziela) czytaj wiecej

Bawaria 1 - 5 maja 2018 r. (długo weekend ) czytaj wiecej


RADCA PRAWNY

W siedzibie Zarządu Oddziału ZNP ( Papieża Jana Pawła II / 2 )przyjmuje Radca Prawny 2 razy w miesiącu. Udziela porad / tylko /członkom ZNP nieodpłatnie po uprzednim ustaleniu telefonicznym daty i godziny spotkania.

Dnia 22 listopada 2017 r. Zarząd Oddziału ZNP w Szczecinie przyjął regulamin wyborów społecznego inspektora pracy - Uchwała Nr 26/2017. Regulamin znajduje się w zakładce DOKUMENTY dowload. Przed rozpoczęciem procedury wyborów należy się zapoznać z regulaminem.

Ryszard Sawicki All rights reserved